top of page

บริการ เจาะสำรวจด้วยชุดเจาะ 3 ขา Purcussion Boring

เจาะสำรวจด้วยชุดเจาะ 3 ขา (Purcussion Boring) พร้อมทดสอบ Standard Penetration Test (SPT) พร้อมทดสอบ SPT ตามมาตรฐาน ASTM. D-1586 จนถึงความลึก 30.00 เมตร เฉพาะชั้นดินและทรายเท่านั้น

Picture3.png

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) กรุงเทพมหานคร

Picture4.png

โครงการก่อสร้างเสาวิทยุโทรคมนาคมของ AIS, DTAC และ TRUE MOVE ทั่วประเทศ

โครงการเพิ่มเติม

  • โครงการสำรวจชั้นดินเพื่อการขุดลอกร่องน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือ IRPC จังหวัดระยอง

bottom of page