บริการ งานออกแบบฐานราก

บริการงานออกแบบฐานราก หาความสามารถในการรับน้ำหนักของชั้นดินในระดับตื้น โดยกำหนดเป็นฐานรากแผ่แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ระดับความลึกประมาณ 1.00-5.00 เมตร

หาความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มขนาดหน้าตัดต่างๆ ทั้งเข็มคอนกรีตชนิดเข็มตอกและชนิดเจ็มเจาะตามความต้องการของโครงการ

ตาราง Bearing Capacity ฐานแผ่

ตาราง Bearing Capacity ฐานแผ่ เข็มตอก

ประมาณค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มตอก (Driven Pile) ขนาดต่างๆ ที่ระดับความลึกนับจากผิวดินบริเวณหลุมเจาะ

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle