บริการ ทดสอบวัสดุก่อสร้างตามมาตรฐาน ASTM

ทดสอบวัสดุก่อสร้างตามมาตรฐาน ASTM

  • Water Content and Unit Weight

  • Atterberg's Limits

  • Unconfined Compression

  • Consilidation

  • irect Shear

  • Dวิเคราะห์คุณสมบัติดินและจำแนกชนิดดินตามระบบ Unified Soil Classification (USCS)

  • จัดทำแผนภาพตัดของหลุมเจาะ (Log of Boring)

  • จัดทำรูปตัดชั้นดินตามแนว (Soil Profile)

ภาพการทดสอบ Sieve

ภาพการทดสอบ Unconfined

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle