บริการ งานวิศวกรรมสำรวจ

งานบริการด้านวิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering) ได้แก่

  • สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ขอบเขตพื้นที่ ถนน สะพาน อาคาร ลำน้ำ

  • สำรวจแนวทาง แนวสายไฟฟ้า แนวคลอง หาพิกัด ตำแหน่ง ระดับความสูง และทำแบบแปลน

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle