top of page

บริการ เจาะสำรวจด้วย Field Vane Shear

เจาะสำรวจด้วยเครื่อง Field Vane Shear เจาะทดสอบชั้นดินเฉพาะชั้นดินอ่อนถึงเริ่มแข็งเท่านั้น ความลึกชั้นดินที่เคยทดสอบถึงความลึกประมาณ 12.00 เมตร

Picture6.png

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ เพื่อเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรบริเวณแนวคลองประปา กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

bottom of page