top of page

บริการ งานสำรวจสำหรับการก่อสร้าง

งานสำรวจสำหรับการก่อสร้าง ได้แก่

  • วางตำแหน่งและพิกัดอาคารตามแบบก่อสร้าง ตำแหน่งเสาเข็ม ให้ค่าระดับ

  • สำรวจและทำแบบหลังก่อสร้าง

bottom of page