บริการ เจาะสำรวจด้วยเครื่อง Rotary Drilling Machine

เจาะสำรวจด้วยเครื่อง Rotary Drilling Machine พร้อมทดสอบ Standard Penetration Test (SPT) เจาะเก็บตัวอย่างและทดสอบ SPT ตามมาตรฐาน ASTM D-1586 จนถึงความลึกที่ต้องการ ส่วนใหญ่ชั้นดินจะเจาะที่ลึกสุดประมาณ 60.00 เมตร

โครงการก่อสร้างระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ คลังก๊าซเขาย่อยา จังหวัดชลบุรี (บนบก)

โครงการศึกษา สำรวจ และออกแบบพื้นที่ธุรกิจ และบริการเชื่อมต่อพื้นที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โครงการเพิ่มเติม

  • โครงการขยายความสามารถในการรับจ่ายแอลพีจี ระยะที่ 1 คลังก๊าซเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี (ในทะเล)

  • โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศพม่า

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle