ศึกษา สำรวจ จุดเจาะ ออกแบบ ก่อสร้าง การทำงานด้านวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมรากฐาน วิศวกรรมโยธา

บริการของเรา

ประเภทของงานที่ทาง SGT Soil Thailand ให้บริการ

 • งานสำรวจและรังวัดพื้นที่

  • งานสำรวจเส้นทาง Route Survey

  • งานสำรวจภูมิประเทศ Topographic

  • งานสำรวจรูปตัดขวางลำน้ำ Cross-Section

  • งานสำรวจกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้าง / เพื่อการก่อสร้าง

 • งานเจาะสำรวจดิน - หิน

  • งานเจาะสำรวจทางด้านวิศวกรรมปฐพี

   • เจาะสำรวจหาความแข็งแรงของดิน SPT โดยชุดเจาะแบบสามขาแบบวิธี Wash Out และชุดเจาะ Rotary

   • เจาะสำรวจโดยเครื่องมือสว่านมือ Hand Auger

   • เจาะสำรวจโดยเครื่องมือด้วยกรวย Dutch Cone

   • เจาะสำรวจโดยเครื่องมือ Kunzel Stab

   • เจาะสำรวจบ่อยืม Test PIT

  • งานเจาะสำรวจทางด้านธรณีวิทยา

   • เจาะสำรวจในชั้นหินอ่อน-แข็งมากโดยเครื่อง Rotary Drilling

   • เจาะสำรวจแร่

   • เจาะสำรวจแหล่งวัสดุ (ลิกไนต์)

งานวิศวกรรมสำรวจ

งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ขอบเขตพื้นที่ ถนน สะพาน อาคาร ลำน้ำ สำรวจแนวทางสายไฟฟ้า แนวคลอง หาพิกัด ตำแหน่ง ระดับความสูง ทำแบบแปลน

งานสำรวจสำหรับการก่อสร้าง

วางตำแหน่งและพิกัดตามอาคารแบบก่อสร้าง ตำแหน่งเสาเข็มให้ค่าระดับ สำรวจและทำแบบหลังก่อสร้าง

งานวิศวกรรมดินและฐานราก

เจาะสำรวจและตวจสอบชั้นดินและหิน ทดสอบดินและหินในห้องทดลอง วิเคราะห์และทำรายการผลการพิจารณาตรวจสอบทางวิศวกรรม งานก่อสร้างอาคารประเภทฐานรากย่อย

งานออกแบบฐานราก

บริการงานออกแบบฐานราก หาความสามารถในการรับน้ำหนักของชั้นดินในระดับตื้น โดยกำหนดเป็นฐานรากแผ่แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง

บริการงานทดสอบวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐาน ASTM และวิเคราะห์คุณสมบัติดินและจำแนกชนิดดินตามระบบ USCS

บริการตามประเภทเครื่องมือ

เจาะสำรวจด้วย Rotary Drilling Machine

เจาะสำรวจด้วยเครื่อง Field Vane Shear

เจาะสำรวจด้วยชุดเจาะ 3 ขา (Purcussion Borring)

เจาะสำรวจด้วย Kunzelstab

เจาะสำรวจด้วยเครื่อง Dutch Cone Penetration (DCP)

เจาะสำรวจด้วย Hand Auger

 
 

เกี่ยวกับ SGTSOIL

บริษัท เอสจีที เอนยิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้บริการธุรกิจด้านการสำรวจออกแบบ และก่อสร้างการทำงานด้านการสำรวจและออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี และวิศวกรรมฐานราก ทั้งนี้ยังให้บริการออกแบบโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยตรง

สถานที่ตั้ง 15/26 ซอสเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

2552

ปีที่ก่อตั้ง

206

กว่าโปรเจค

870

กว่าลูกค้า

 

โปรเจคที่ผ่านมา

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

ส่งคำถาม

หากสนใจติดต่อ สอบถามบริการของเรา

กรุณาติดต่อ 02-5416939 หรือส่งข้อความหาเราโดยกรอกแบบฟอร์มข้างล่าง เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ที่อยู่บริษัท

15/26 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

sgtsoil@hotmail.com

Tel: 02-5416939

 
 

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle